Betón; omietka; malta,Náradie; stroje a dielňa

Duna-Drava Portlandský Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25kg

Portlandský Kompozitný Cement Typu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je ako stavebný spojovací materiál vhodný na nasledovné použitie: monolitové železobetónové konštrukcie pre hĺbkové a výškové stavebné práce, betónovanie s „veľkou hmotnosťou”, betónové, železobetónové konštrukcie s veľkým prierezom, nosné betónové, železobetónové konštrukcie rodinných domov, estrichové betóny, omietky, malty.   Technická charakteristika:   Normatívna Požiadavka Priemerná hodnota Závod Vác Pevnosť v tlaku (MPa) 2 dňová ≥ 10 14 28 dňová ≥ 32,5 52,5 48,5 Doba tuhnutia (minúty) začiatok ≥ 75 180 koniec - 260 Merný povrch (cm2/g) - 4485 Nárok na vodu (%) - 31,9   Portlandský kompozitný cement typu CEM IIB-M (V-LL) 32,5 R  

Do obchodu
Weber Jednozložková Samonivelizačná Podlahová Hmota 2-12mm 25kg

Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu pre vnútorné použitie. Určená na hrúbky použitia od 2 mm do 12 mm. Vhodná ako podklad pre podlahové krytiny ako sú lepené kečramické dlažby, plávajúce podlahy, PVC, koberce, nelepené drevené podlahové krytiny. Technické údaje Farba: sivá Minimálna hrúbka vrstvy: 2mm Maximálna hrúbka vrstvy: 12mm Použitie v interiéri: ÁNO Použitie v exteriéri: NIE Spotreba zámesovej vody: približne 5,25 litra / 25 kg Pochôdznosť: po 12 - 24 hod. Vlákna: NIE Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu: do 15 min. Reakcia na oheň: A1fl Uvoľňovanie nebezpečných látok: CT Priepustnosť vody: NPD Priepustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 25 (25 MPa) Pevnosť v ťahu za ohybu: F6 (6MPa) Prídržnosť: B 1,0 Odolnosť proti obrusu: NPD Zvuková izolácia: NPD Zvuková pohltivosť: NPD Technický list Weber Jednozložková Samonivelizačná Podlahová Hmota 2-12mm 25kg

Do obchodu
Cemix Beton Hruby 30MPa 25kg

Vhodný pre betonárske práce,vrátane nosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie armovacej výstuže( drobné betonárkse konštrukcie združené aj plávajúce podlahy a pod.) Tiež ako výplň strateného debnenia u niektorých konštrukcií ( výplň základov, stien a pod.).Vhodný na plochy s požiadavkami na strednú pevnosť ( podlahy v pivniciach, v garážach a drobné záhradné konštrukcie).   Technický list Karta bezpečnostných údajov

Do obchodu
Knauf Goldband Finish 8kg

Finálny tmel a celoplošná stierka na sadrokartónové dosky, stabilné omietky a betónové podklady. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg/m2/mm

Do obchodu
Baumit Beton B20 25kg

Priemyselne vyrábaná suchá betónová zmes triedy C16/20 podľa STN EN 206-1. Zloženie: Cement, piesky, prísady. Vlastnosti: Betónová zmes na všetky bežné betonárske práce pre ručné a strojové spracovanie. Použitie: Na všetky betonárske práce, na dome i na záhrade, ako sú napr. základy, podkladové a oporné konštrukcie, liaty betón do debnenia, stĺpy, stropné dosky a rošty, preklady, balkónové dosky, schodišťové konštrukcie, podla.   Technické údaje Max. veľkosť zrna: 8mm(max. 5%) Objemová hmotnosťvsuchom stave: cca 2000kg/m3 Spotreba vody: cca 2,5 l/25 kg vrece Spotreba materiálu: cca 20kg/m2/cm Výdatnosť: cca 0,25m2/25 kg vrece,resp.cca 10 m2/t pri hrúbke betónu 5 cm Trieda pevnosti: C 16/20 podľa STN EN 206-1 Pevnosť vtlaku po 28 dňoch: min. 20 MPa Pevnosť vťahu po 28 dňoch: min. 6 MPa Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 1,4 W/(m.K) Faktor difúzneho odporu μ: cca 40 Reakcia na oheň: A1   Technický list Baumit Beton B20 KBU Baumit Beton B20

Do obchodu
Baumit DuoContact Univerzalna Lepiaca Malta 25kg

Baumit DuoContact priemyselne vyrábaná suchá minerálna zmes určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek. Zloženie: Cement, organické spojivo, piesky, prísady Vlastnosti: Paropriepustná suchá   Technické údaje Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mm Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,8 W/ (m.K) Faktor difúzneho odporu μ: Cca 18 Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy: 3 mm Maximálna hrúbka výstužnej vrstvy: 6 mm Spotreba vody: cca 6,5 l/ 25 kg vrece Spotreba materiálu: - Izolačné dosky EPS-F lepenie: cca 3,5 kg/ m2 (v závislosti od podkladu) stierkovanie: cca 4,0 kg/ m2 - Minerálne izolačné dosky lepenie: 5,0 kg/ m2 stierkovanie: 7,0 kg/ m2 Technický list Baumit Duo Contact KBU Baumit Duo Contact

Do obchodu

Najhľadanejšie