Betónové potery,Náradie; stroje a dielňa

Cemix Beton Hruby 30MPa 25kg

Vhodný pre betonárske práce,vrátane nosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie armovacej výstuže( drobné betonárkse konštrukcie združené aj plávajúce podlahy a pod.) Tiež ako výplň strateného debnenia u niektorých konštrukcií ( výplň základov, stien a pod.).Vhodný na plochy s požiadavkami na strednú pevnosť ( podlahy v pivniciach, v garážach a drobné záhradné konštrukcie).   Technický list Karta bezpečnostných údajov

Do obchodu
Baumit Beton B20 25kg

Priemyselne vyrábaná suchá betónová zmes triedy C16/20 podľa STN EN 206-1. Zloženie: Cement, piesky, prísady. Vlastnosti: Betónová zmes na všetky bežné betonárske práce pre ručné a strojové spracovanie. Použitie: Na všetky betonárske práce, na dome i na záhrade, ako sú napr. základy, podkladové a oporné konštrukcie, liaty betón do debnenia, stĺpy, stropné dosky a rošty, preklady, balkónové dosky, schodišťové konštrukcie, podla.   Technické údaje Max. veľkosť zrna: 8mm(max. 5%) Objemová hmotnosťvsuchom stave: cca 2000kg/m3 Spotreba vody: cca 2,5 l/25 kg vrece Spotreba materiálu: cca 20kg/m2/cm Výdatnosť: cca 0,25m2/25 kg vrece,resp.cca 10 m2/t pri hrúbke betónu 5 cm Trieda pevnosti: C 16/20 podľa STN EN 206-1 Pevnosť vtlaku po 28 dňoch: min. 20 MPa Pevnosť vťahu po 28 dňoch: min. 6 MPa Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 1,4 W/(m.K) Faktor difúzneho odporu μ: cca 40 Reakcia na oheň: A1   Technický list Baumit Beton B20 KBU Baumit Beton B20

Do obchodu
Weberbat cementový poter 25kg

Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť v tlaku 20 MPa. Podlahová hmota je určená na vykonávanie spojených poterov. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke 35 - 70 mm. Chakteristiky a výhody     Aplikačná hrúbka vrstvy:      Kontaktný poter:                                    35-45 mm   Oddelený poter:                                     35-70 mm   Plávajúci poter:                                       45-70 mm   poter na podlahovom vykurovaní:     45 mm + priemer rúrok   Pre ručné spracovanie   Pochôdznosť po cca 24 hod.     Pevnosť v tlaku 20 MPa Kontaktný poter: Podkladová konštrukcia je dostatočnej kvality umožňujúcej pripojenie pomocou kontaktného mostíka. Oddelený poter (napr. na separačnú PE fóliu): Podkladová konštrukcia je únosná, avšak nie je možné pripojenie - mastný povrch, rôzne materiály a pod. Plávajúci poter (napr. na tepelnej izolácii): Podkladová konštrukcia - vrstva je stlačiteľná a je preto nutný dôraz na pevnosť samotného poteru, ktorý roznáša všetky zaťaženia.

Do obchodu
Baumit Cementovy Poter 25kg

Priemyselne vyrábaná suchá poterová zmes triedy CT-C20-F5 podľa STN EN 13813 pre ručné a strojové spracovanie. Baumit Poter je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napríklad betón. Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné priestory aj priestory s vyššou vlhkosťou. Materiál je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic.   Technické údaje   Reakcia na oheň: Trieda A1 Maximálna veľkosť zrna: 4 mm Objemová hmotnosť (v suchom stave): cca 1800 kg / m3 Trieda pevnosti: C 20 podľa STN EN 13813 Pevnosť v tlaku (28 dní): min. 20 MPa Pevnosť v ťahu (28 dní): min. 5 Mpa Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 1,4 W / (m.K) Faktor difúzneho odporu μ: Cca 40 Spotreba vody: cca 2,5 l / 25 kg vrece Spotreba materiálu: cca 20 kg / m2 / 1 cm hrúbky Výdatnosť: cca 0,4 m2 / vrece, resp. cca 10 m2 / t pri hrúbke poteru 5 cm Spracovateľnosť: cca 90 min1). Kontaktný poter: 35 – 45 mm* Oddelený poter: 35 – 70 mm* Plávajúci poter: 45 – 70 mm* Poter na podlahovom vykurovaní: 45 mm* + d (priemer rúrok) *Hrúbka poterovej vrstvy závisí od pevnosti poteru v tlaku a ťahu, od úžitkového zaťaženia (EN 1991-1-1, STN 74 4505)) a stlačiteľnosti podkladových vrstiev. Bližšie pozri technologický predpis Baumit Potery a podlahové stierky. Technický list Baumit Poter KBU Baumit Poter    

Do obchodu

Najhľadanejšie