Vonkajší kanalizačný systém

Odtokový žľab - šachta A15 333X130X380

Použitie: Cesty pre chodcov, bicyklistov, priestory bytovej zástavby, záhrady, terasy, vchody do budov, vjazdy do garáži, adt`

Do obchodu
Odtokový žľab - šachta

Použitie: Pododkvapová šachta  slúži pre odvádzanie dažďovej vody odpadovými rúrami zo strechy do dažďovej kanalizácie.

Do obchodu
Odtokový žľab KL A15 1000x130x55

Použitie:  Cesty pre chodcov a bicyklistov, záhrady, terasy, parky, vjazdy do nehnutel`nosti adt`

Do obchodu
Odtokový žľab - A15 1000X130X120

Použitie: Cesty pre chodcov, bicyklistov, priestory bytovej zástavby, záhrady, terasy, vchody do budov, vjazdy do garáži, adt`

Do obchodu
Odtokový žľab - zakončenie kanálu

Použitie: Cesty pre chodcov a bicyklistov, záhrady, terasy, parky, vjazdy do nehnutel`nosti adt`

Do obchodu
Odtokový žľab - šachta 250x250x250

Použitie: Je určená pre bodový zber a odvádzanie vody z povrchov spevnených dvorov.

Do obchodu
Odtokový žľab C250 1000X130X105

Použitie: Cesty pre chodcov a bicyklistov, záhrady, terasy, parky, vjazdy do nehnutel`nosti adt`

Do obchodu
Odtokový žľab - sifón fi110

Použitie:  Cesty pre chodcov a bicyklistov, záhrady, terasy, parky, vjazdy do nehnutel`nosti adt`

Do obchodu

Najhľadanejšie